اخبار گردشگری

پیش‌فروش نوروز قطارهای اسفند ماه ۱۴۰۲

 پیش‌فروش بلیط‌های قطار

به اطلاع می‌رسانیم فروش بلیط همه قطارهای مسافری برای همه مسیرها در بازه زمانی ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۳ به شکل زیر است:
سه شنبه ۸ اسفند همه مسیرها به جز مسیرهای منتهی به مشهد
چهارشنبه ۹ اسفند همه مسیرها به جز تهران-مشهد
پنجشنبه ۱۰ اسفند مسیر تهران-مشهد و بالعکس
ساعت ۸:۰۰ سایت‌های مجاز (غیرحضوری)
ساعت ۱۲:۰۰ آژانس‌ها (حضوری)
بازگشت به لیست